Soorten warmtepompen

Uit de lucht, water en de grond is er warmte in overvloed aanwezig en deze is bovendien gratis.

Lucht/lucht

Uit lucht haalt dit systeem warmte. Via koeltechnologie waardeert een op elektriciteit aangedreven motor deze omgevingswarmte op. De temperatuur en druk stijgt door de samendrukking van gas onder lage druk in een gesloten ruimte. Het resultaat hiervan zijn warme gassen die condenseren, waardoor de warmte aan de lucht wordt afgegeven.

 • binnenbuitenBinnenunit (1): Een ventilator blaast de koude binnenlucht door een warmtewisselaar waardoor een warme damp (koelmiddel) condenseert. Het koelmiddel geeft de warmte aan de lucht af en wordt vloeibaar. De opgewarmde lucht wordt door een ventilator aangenaam verspreid in de ruimte. Het gecondenseerde koelmiddel wordt terug naar de verdamper buiten gestuurd.
 • Koperen leidingen (2): Het vloeibaar geworden koelmiddel verplaatst zich via koperen leidingen van de binnenunit naar de buitenunit.
 • Buitenunit (3): In de buitenunit wordt het vloeibaar koelmiddel verdampt en vervolgens samengedrukt door middel van de compressor. Hierdoor verhoogt opnieuw de druk en temperatuur van de damp.
 • Koelmiddel (4): De damp op hoge temperatuur stroomt terug naar de binnenunit, waardoor het hele proces terug opnieuw kan beginnen

Lucht/water:

Bij lucht/water warmtepompen wordt de energie uit de lucht gehaald en opgepompt tot een hogere temperatuur. Hierbij wordt de warmte afgegeven aan water. Dit is een ideaal systeem voor de verwarming van een woning. Het water dient meestal slechts tot 38 °C opgewarmd te worden, waardoor een hogere COP-waarde bereikt kan worden door de lage condensortemperatuur.

Daarnaast is het ook nog mogelijk om met sommige lucht/water warmtepompen te koelen. Dit verhoogt het comfort in de woning. Deze installatie is ook uiterst geschikt voor het verwarmen van het zwembad.

 • binnenbuitenBinnenunit (1): Een pomp stuurt water naar de hydrokit. In de hydrokit wordt het water opgewarmd door de condensatie van de warme damp (koelmiddel). Het koelmiddel geeft de warmte aan het water af en wordt vloeibaar. Het opgewarmde water wordt door een pomp naar de (vloer)verwarming of het zwembad gestuurd waardoor een aangename warmte op lage temperatuur verspreid wordt in de ruimte of zwembad. Het gecondenseerde koelmiddel wordt terug naar de verdamper buiten gestuurd.
 • Koperen leidingen(2): Het vloeibaar geworden koelmiddel verplaatst zich via koperen leidingen van de binnenunit naar de buitenunit
 • Buitenunit(3): In de buitenunit wordt het vloeibaar koelmiddel verdampt en vervolgens samengedrukt door middel van de compressor. Hierdoor verhoogt opnieuw de druk en temperatuur van de damp.
 • Koelmiddel(4): De damp op hoge temperatuur stroomt terug naar de binnenunit, waardoor het hele proces terug opnieuw kan beginnen

Warmte uit de Aarde = geothermie / putboringen of captatie

Bij deze warmtepompen wordt de zogenaamde "gratis" warmte uit aarde gehaald.

De 2 meest voorkomende toepassingen hierin zijn:

 • scheme2 Geothermische warmtepompen met verticale putboringen:
  Hierbij worden buizen (warmtewisselaar) verticaal in de bodem geplaatst. Hierin vloeit een water/glycol mengsel in een gesloten circuit. De putten worden geboord tot dieptes van 40 m tot soms meer dan 100 m. Het nodige terrein is hierdoor beperkt maar de kostprijs van de boringen vertegenwoordigt een belangrijk aandeel in het budget.
 • scheme3Warmtepomp met een captatienet:
  Hierbij wordt een buizennet (warmtewisselaar) op een diepte van minimaal 1,2 m geplaatst. Hierin vloeit een water/glycol mengsel in een gesloten circuit. Het is een relatief goedkope investering maar vergt wel voldoende vrije oppervlakte. Het spreekt voor zich dat op de gebruikte oppervlakte omzichtig dient te worden omgesprongen met beplantingen.