Subsidies

Federaal

Wie in 2011 energiebesparende investeringen laat uitvoeren door een geregistreerde aannemer (met betalingsdatum in 2011), kan die in 2012 inbrengen in zijn belastingaangifte in het kader van de personenbelasting.

Wie?

Eigenaars, bezitters, huurders, erfpachters, vruchtgebruikers of opstalhouders op voorwaarde dat u de investeringen in een woning kunt bewijzen met een factuur op uw naam. De naakte eigenaars kunnen geen belastingsmindering krijgen.

Welke investeringen

table3

Bijkomende premies voor heel België

Verlaagd btw-tarief voor renovatie:
Wie aan een woning van tenminste 5 jaar verbouwings- en onderhoudswerken laat uitvoeren, kan onder bepaalde voorwaarden het verlaagd tarief van 6% genieten. Of het gaat om de eerste, tweede of volgende woning, speelt geen rol.

Om voor het BTW-tarief van 6% in aanmerking te komen, gelden volgende voorwaarden:

  • De woning moet ouder zijn dan 5 jaar.
  • U mag uw woning omvormen, renoveren, verbeteren, herstellen en onderhouden. Een oude woning volledig afbreken en herbouwen of alleen enkele muren behouden kan niet. Reinigingswerken, zoals het schoonmaken van ramen, zijn ook uitgesloten.
  • Het moet gaan om een private woning. Kantoorgebouwen en winkels komen niet in aanmerking.
  • U moet de werken laten uitvoeren door een geregistreerd aannemer.
  • De werken moeten gefactureerd worden aan de eindgebruiker (eigenaar of huurder).

Vlaanderen

Netbeheerder

table4

Gemeente

Meer informatie: contacteer uw gemeentebestuur (handig overzicht op www.energiesparen.be/subsidies).

Provincie

Meer informatie: contacteer provinciebestuur (handig overzicht op www.energiesparen.be)

Vlaams Gewest

Een groenestroomcertificaat toont aan dat 1.000 kWh (1MWh) elektriciteit werd opgewekt uit een hernieuwbare energiebron.

NIEUWE PV-INSTALLATIE
IN GEBRUIK VANAF
VERMOGEN
TOT 250 KW
VERMOGEN
> 250 KW
1/01/2011 330€/certificaat, 20 jaar 330€/certificaat, 20 jaar
1/07/2011 300 €/certificaat, 20 jaar 240€/certificaat, 20 jaar
1/10/2011 270 €/certificaat, 20 jaar 150€/certificaat, 20 jaar
1/1/2012 250 €/certificaat, 20 jaar 90€/certificaat, 20 jaar
1/4/2012 230 €/certificaat, 20 jaar 90€/certificaat, 20 jaar
1/7/2012 210 €/certificaat, 20 jaar 90€/certificaat, 20 jaar
1/10/2012 210 €/certificaat, 20 jaar 90€/certificaat, 20 jaar
1/1/2013 190€/certificaat, 15 jaar 90€/certificaat, 15 jaar
1/1/2014 150€/certificaat, 15 jaar 90€/certificaat, 15 jaar
1/1/2015 110€/certificaat, 15 jaar 90€/certificaat, 15 jaar
1/1/2016 90€/certificaat, 15 jaar 90€/certificaat, 15 jaar

DPS-Technics doet al het nodige om de premies voor u aan te vragen.
Wij begeleiden u daarin!